The Brian Clough Way

Un passeig per la història musical i futbolística d’Anglaterra. A cada programa una visita a una ciutat per rememorar moments històrics del bressol del futbol amb les bandes musicals com a fil conductor.

Cada dissabte a les 15h, a l’hora Premier, una nova entrega.

Programes anteriors: